"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie ul. Powstańców Wlkp. 43 informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na transporcie autobusowym 20 uczestników konferencji na trasie (tam i z powrotem)  Rawicz - Miejska Górka - Krobia - Gostyń - Krzywiń - Kościan - Poznań. Podmioty posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania zadania i zainteresowane realizacją zadania powinny skontaktować się osobiście, telefonicznie lub e-mailem z biurem Stowarzyszenia najpóźniej do 27 września 2017 r.

Obszar realizacji LSR