"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W minioną niedzielę 16 lipca 2017r. można było porozmawiać na temat funduszy europejskich przy muzyce nad zalewem pakosławskim. Ładna pogoda i impreza "Unia wspiera polskie wsie i Pakosław z country w tle" ściągnęły tłumy na tereny rekreacyjne nad zbiornikiem wodnym. Każdy znalazł tam coś dla siebie - od najmłodszych do najstarszych uczestników. Rodziny z dziećmi, osoby starsze, młodzież - taneczna i miła dla ucha muzyka country połączyła wszystkie pokolenia. Skoczne rytmy przeplatane były tańcami i informacjami na temat różnych funduszy unijnych, konkursami i pokazami. Na stoisku LGD można było uzyskać informacje na temat aktualnych naborów wniosków i możliwości dofinansowania. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku zostały zapoznane z warunkami przyznania pomocy:  m.in. o wysokości i formie wsparcia, intensywności pomocy oraz wymaganych dokumentach. Potencjalni beneficjenci zostali zaproszeni na indywidualne doradztwo do siedziby LGD w Pępowie.  

Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR