"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Finał kolejnej edycji konkursu pn. Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa odbył się 9 lipca 2017 r. w Domu Pielgrzyma Arka w Licheniu, podczas corocznie organizowanej konferencji pn. Wiejska Polska. Konkurs po raz piąty realizowany był przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. 

Witając gości Ireneusz Niewiarowski, Prezes KSS, podsumował ostatnie lata funkcjonowania funduszu sołeckiego. Poinformował m.in. , że obecnie korzysta z niego blisko 70 procent polskich gmin. 

- Fundusz sołecki jest pierwszym masowo realizowanym budżetem partycypacyjnym w Polsce, buduje umiejętność współpracy. Wywołuje również dyskusję i pokazuje sposób i kondycję zarządzania w gminie. W 2009 roku mieliśmy 1178 gmin realizujących fundusz, a obecnie mamy już ich 1510 - będzie on zatem realizowany w ponad 27 600 sołectwach. Łącznie na realizację inicjatyw sołeckich gminy przeznaczą w 2017 r. 445 mln zł. Te dane pokazują skalę i zarazem wskazują na naszą odpowiedzialność za to, żeby były umiejętnie pomnażane i przyczyniały się do budowania kapitału społecznego – mówił Prezes. 

Następnie podsumowania kolejnej edycji konkursu dokonała tradycyjnie Przewodnicząca Komisji Konkursu Arleta Jaśniewicz, która podkreślała, że inicjatywa ta daję szansę prezentacji przykładów inicjatyw i aktywności mieszkańców, którzy w sposób bezinteresowny podejmują się działań rozwijających aktywność lokalną, poprawiają wizerunek swoich wsi, rozbudowują poczucie własnej wartości i dumy z miejscowości, w której mieszkają. Konkurs przyczynia się do poznania historii miejsca zamieszkania i regionu, tradycji ludowych, tradycji kulinarnych, a co najważniejsze pobudza mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań na rzecz rozwoju swojej małej ojczyzny.

Konkurs realizowany jest w II kategoriach:

I. Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego,

II. Najaktywniejszy mieszkaniec wsi.

W kategorii I  - Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego:

I miejsce zajął projekt pn.: Kiermasz umiejętności, dziedzictwa i talentów. Inicjatywę tę zrealizowali mieszkańcy sołectwa Spławie w gminie Golina.

Dyplom, statuetkę Sołecka NIKE oraz nagrodę finansową o wartości 4 300 zł przekazano członkom rady sołeckiej z  panią sołtys Anną Kapturską na czele, która przypomnijmy, za swoją działalność na rzecz sołectwa i mieszkańców otrzymała w zeszłorocznej edycji zaszczytne, pierwsze miejsce w kategorii Najaktywniejszy mieszkaniec wsi. 

II miejsce przypadło w udziale sołectwu Wąchabno, w gminie Siedlec  za projekt pn.: Powiększenie plaży w Wąchabnie, jako miejsca rekreacji mieszkańców sołectwa i okolic.

Dyplom i nagrodę w kwocie 3 300 zł wręczono sołtysowi Zdzisławowi Kasprzakowi.

III miejsce zajął projekt pn.: Nasze miejsce na Bielawach zrealizowany w sołectwie Modła w gminie Rzgów. Dyplom i nagrodę o wartości 2 300 zł przekazano sołtysowi Andrzejowi Pawlickiemu i towarzyszącemu mu radnemu Grzegorzowi Gorzelańczykowi.

Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymały projekty:

Święto Korbola – ciekawe przedsięwzięcie z dynią w roli głównej, zrealizowane przez mieszkańców sołectwa Śródka w gminie Kleszczewo oraz projekt pn. Budowa placu rekreacyjno- piknikowego w Siedlcu sołectwa Siedlec w gminie Siedlec. Wsie również otrzymały nagrody finansowe o wartości 1 700 zł każda.

W kategorii II - Najaktywniejszy mieszkaniec wsi: 

I miejsce zajął Stefan Miedziński, Lider Odnowy Wsi Pasierby w gminie Pępowo. Otrzymał on dyplom oraz nagrodę finansową o wartości 1 400 zł. Dodatkowo laureat otrzymał, jako dowód szczególnego uznania efektów aktywności społecznej, statuetkę Sołecka Nike

II miejsce zajęła Anna Stempin, sołtyska sołectwa Piaski w gminie Łęka Opatowska. Wartość jej nagrody finansowej wyniosła 1 200 zł. 

III miejsce zajął Radosław Kelm, sołtys sołectwa Kazimierz Biskupi w gminie Kazimierz Biskupi, któremu również wręczono dyplom i nagrodę finansową o wartości 1 100 zł.

Nagrody finansowe były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłaszanym zwycięzcom towarzyszyła przygotowana prezentacja multimedialna, która w pigułce prezentowała zdjęcia laureatów obu kategorii. Uzupełnienie prezentacji stanowił krótki opis nagrodzonych najciekawszych inicjatyw, którego dokonała Przewodnicząca Komisji Konkursowej.

Nagrody, dyplomy dla laureatów i podziękowania dla wszystkich sołectw, które wzięły udział w konkursie wręczył Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Ireneusz Niewiarowski, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Marszałek przekazał sołectwom słowa uznania i podziękowania za wkład i zaangażowanie przy realizacji inicjatyw sołeckich, które służą aktywizacji mieszkańców wsi, wzajemnej współpracy i rozwojowi naszych małych ojczyzn. Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR