"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

slider

Zapraszamy do współpracy w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2016-2023

Strategia jest długa ale warto ją przeczytać.
slider

Zapraszamy do udziału w realizacji bieżących zadań Lokalnej Grupy Działania

Zapoznaj się z naszymi działaniami w aktualnościach.

Zapoznaj się z najnowszymiaktualnościami

Szkolenie członków Rady LGD Gościnna Wielkopolska - ralizacja Planu szkoleń

W dniu 12 stycznia 2018 roku odbyło się szkolenie członków Rady LGD Gościnna Wielkopolska w ramach realizacji Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD..

Ważne tematy

Rozwijanie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych

Zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/ lub przetwarzaniem i/ lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych

Uruchamianie działalności związanej z produkcją i/ lub przetwarzaniem i/ lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych

Realizacja szkoleń w zakresie produkcji i/ lub przetwarzania lokalnych produktów żywnościowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod, technik lub narzędzi

Rozwijanie działalności związanej z produkcją i/ lub przetwarzaniem i/ lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych

Twoje CENTRUM WIEDZY

Konkurencyjny wybór wykonawcy - niezbędnik beneficjenta

Konkurencyjny wybór wykonawcy - niezbędnik beneficjenta

Beneficjenci PROW na lata 2014-2020 są obowiązani do konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji..

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami Gdziekolwiek jesteś

Strona dostępna na urządzeniach mobilnych.

Obszar realizacji LSR