"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

slider

Zapraszamy do współpracy w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2016-2023

Strategia jest długa ale warto ją przeczytać.
slider

Zapraszamy do udziału w realizacji bieżących zadań Lokalnej Grupy Działania

Zapoznaj się z naszymi działaniami w aktualnościach.

Zapoznaj się z najnowszymiaktualnościami

Stół Gościnnej Wielkopolski podczas Dożynek Powiatowych na Świętej Górze

15 sierpnia rolnicy Powiatu Gostyńskiego tradycyjnie dziękują za plony podczas Dożynek Powiatowych.  Tłumy mieszkańców stolicy powiatu i okolicznych mniejszych i większych miejscowości odwiedziły ogrody klasztorne na Świętej ..

Ważne tematy

Tworzenie i upowszechnianie innowacyjnych społecznych programów edukacyjnych dotyczących lokalnych produktów żywnościowych, tradycyjnych potraw i zdrowego żywienia

Instalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach związanych z działalnością gospodarczą w zakresie rekreacji, turystyki lub sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych

Tworzenie i upowszechnianie innowacyjnych narzędzi promowania walorów rekreacyjnych i turystycznych wykorzystujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze

Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych społecznych programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu

Odtworzenie, odnowa i/ lub zagospodarowanie stawów, oczek wodnych i rowów melioracyjnych oraz Wykonanie nasadzeń śródpolnych i/ lub przydrożnych

Twoje CENTRUM WIEDZY

Konsekwencje realizacji operacji przed podpisaniem umowy - informacja MRiRW

Konsekwencje realizacji operacji przed podpisaniem umowy - informacja MRiRW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o  konsekwencjach rozpoczęcia realizacji operacji przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy..

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami Gdziekolwiek jesteś

Strona dostępna na urządzeniach mobilnych.

Obszar realizacji LSR